Quins són els elements de cohesió del teu equip que us porten a treballar per aconseguir un objectiu comú? Escriu una descripció d'una o dues frases.

Lideratge

Qui lidera l'equip? Descriu el fundador o els membres de l'equip que tenen una posició de lideratge a l'equip.

Títol de la foto

Vols conèixer l'equip?

Escriu una descripció breu sobre la cultura d'equip.

Títol de la foto d'equip

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

[Nom]

Uneix-te a l'equip

Escriu una descripció breu de com vols que sigui una persona per integrar-la a l'equip.